«

»

Хипноза -какво и как лекува. Съзнание и подсъзнание

Хилядолетия назад в големите центрове на човешката цивилизация като Индия, Китай, Египет, Вавилон, Асирия и други, хипнозата е имала своята лечебна, религиозна и магическа роля.

Още от миналото за привеждане в хипноза са ползвали фиксирането на погледа, примерно в кристали (катопроманция). Може би така тръгват разказите за видяното в кристалните топки и вълшебните огледала.

Мнозина имат грешната представа, че хипнозата е състояние, подобно на съня. Изследванията на мозъчните биотокове, които позволяват да се изучават съня и хипнозата, изясняват, че между съня и хипнозата има съществени различия. Според електроенцефалографичните показатели, човек под хипноза всъщност бодърства.

Отличителна черта на хипнозата се явява несвойствената нито на съня, нито на бодърстването, избирателност в усвояването и преработката на получаваната информация.

Съществуват и най-различни видове хипноза, в зависимост от начините, по който се постига тя или пък целта, която обслужва. Сред по-интересните е т. нар. аблационна хипноза- тя се получава по условен път, без да е необходимо присъствието на хипнотизатор.

При хипнозата основно значение имат съзнанието и подсъзнанието. Чрез хипнозата с помощта на съзнанието се въздейства върху подсъзнанието. Съзнанието е логическата част от мозъка, която поставя на съмнение всичко ново и води до утвърждаване или отхвърляне на определени съждения. Подсъзнанието е отговорно за регулирането и създаването на навици. Подсъзнанието се формира благодарение на опита на съзнанието. С хипнозата се повлиява именно подсъзнанието с помощта на въображението, продиктувано от водещия хипнозата.

Хипнозата започва с отпускане на тялото. Като хипнотизирания е помолен постепенно да отпуска един по един мускулите си. Започва се с отпускане мускулите на главата, започва се с отпускане на мускулите на очите, на устните и накрая се отпуска брадичката. След това се продължава с отпускане на мускулите на гръдния кош, след това на ръцете, краката.

По време на отпускането много важно е дишането. Вдишването е дълбоко и много бавно, като хипнотизираният трябва да си представя светла картина, която го зарежда с положителни емоции. Издишването също е много бавно и спокойно като хипнотизираният трябва да си представя как цялото напрежение го напуска и той става напълно спокоен и отпуснат.

За да се улесни преминаването в състояние на транс хипнотизираните са помолени да броят много бавно например от 100 назад. В зависимост от желаните резултати от хипнозата хипнотизиращият задава различни въпроси или внушава различни мисли на хипнотизирания.

Хипнозата може да бъде използвана за:

  • намаляване на тегло,
  • придобиване на увереност
  • отказване от вредни навици като тютюнопушене, алкохолизъм и др,
  • може да се приложи при психически заболявания,
  • за лечение на всички видове фобии,
  • за преодоляване на депресивни състояния.

Хипнозата за преодоляване на вредните навици и зависимости се основава на премахването на негативни нагласи, чувства и емоции като:

-  гняв, висока самокритичност, ниско самочувствие, тъга, меланхолия, самосъжаление, обърканост.

Всички тези отрицателни емоции чрез хипнозата се заменят с противоположността им. Хипнотизиращият внушава на хипнотизирания, че той/ тя е:

-  щастлив, доволен, самоуверен, прекрасен, сърдечен, способен, самоуверен, спокоен човек.

По този начин чрез премахване на отрицателните черти от подсъзнанието на човека, чрез заместването им с положителни се премахват факторите водещи до стрес и тревога. Премахването на стреса и тревогата автоматично елиминира нуждата от субстанции, които да подобряват настроението.

Хипнозата може да бъде използвана и за лечение на психо-соматични болести. Психо-соматичните болести представляват физическо страдание или болест причинени от психическо страдание. Чрез хипнозата може да се елиминира психическия проблем и физическата болест изчезва за кратък период от време. Много често за да бъде преодоляно психическото разтройство по време на хипноза хипнотизатора (терапевта) задава въпроси на пациента за да установи причината за заболяването или за фобията.

Често причината за болестта на пациента е травма в миналото, която подсъзнанието е скрило като защитен механизъм за справяне с проблема. Но това не води до разрешаване на проблема, а до задълбочаването му. Затова по време на хипнозата този проблем може да бъде установен и да бъде открито решение за преодоляването му. Веднъж елиминирана причината, следствието (болестта) изчезва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *