«

»

Хатха йога – пътят към отлично здраве

Хатха-йога е  дял от йога,  който се занимава с грижата за физическото тяло,  с поддържането му в добра форма – здраво и силно. Според Йога, нашето тяло е оживено от  „положителни” и „отрицателни “  токове  и когато тези токове са в пълно равновесие, се радваме на отлично здраве. (тук се разбира равновесие между градивните процеси (анаболизма) и процесите на разграждане (катаболизма) в обмяната на веществата (метаболизма)) .

С езика на древната символика  „ положителният”  ток се означава с  „ХА”- Слънце ,  а  „отрицателният” с „ТХА”- Луна.  От сливането им се получава думата „ХАТХА” – в смисъл на отлично познаване на двете енергии (процеса), тяхното хармонично свързване, пълното им равновесие и възможността за контрола върху тях.

Хатха Йога е азбуката на системата Йога, първото нейно необходимо стъпало. Това е пътят към отличното здраве. Защото единствено чрез съвършено физическо здраве и контрол върху дейността на тялото е възможно  да се постигне умствено и духовно усъвършенстване.Това е причината да се започва с хатха-йога. Да се подценявя  хатха-йога значи да се подценява изобщо значението на тялото.

Истинските йоги възприемат хатха-йога като важен дял от  философията на йога и смятат, че благодарение на нея, човекът запазва или придобива здраво тяло, което е добър инструмент за действия и подходящ храм за Духа.

Хатха-йога учи как да водим здравословен , природосъобразен начин на живот. Йогите знаят , че висока степен на отзивчивост на тялото може да бъде постигната, само при условие, че то получи необходимите грижи, храна и развитие. Йогинът развива и усъвършенства  своето тяло, за да му служи в творческия процес на неговото духовно израстване. Йогинът включва ума в решаване на задачата, като  развива не само мускулите, но всеки орган, всяка част от тялото, всяка клетка. Той прави това за да постигне контрол върху цялото тяло, не само върху волевите, но и върху неволевите действия на своя организъм.

Йогите казват, че физическо и умствено усъвършенставне може да постигне всеки, който системно и целенасочени изпълнява конкретна програма от упражнения. Всяко упражнение в хатха-йога се характеризира с определено положително въздействие върху различните органи и системи на човека. Постигната по този начин жизнеспособност и гъвкавост на тялото при системно практикуване на йога може да се запази до края на живота.

Според древните индийски легенди Шива  открил и дал на човека позите, предназначени за запазване на здравето и  за развитие на по-високо съзнание, т.е. физическо и духовно усъвършенстване.

Тези пози в йога носят наименованието асани. В класическата литература на йога се споменават 8 400 000 асани, от кото 84 000 са главни а 8 400 са доминиращи. От тях само 84 са определени за практикуване при нормални условия, а 32 се разглеждат като много важни и достатъчни да гарантират  пълноценно здраве до края на живота .

Основните 32 асани са:

 1. Сидхасана  ( „Съвършена поза”;”Поза на адепта”)
 2. Падмасана  („Лотос”)
 3. Бхадрасана  („Глезен-коляно”)
 4. Муктасана ,Паванамуктасана ( „Газоосвобождаваща поза”)
 5. Ваярасана  („Диамантена поза”)
 6. Свастикасана (Сключени глезени)
 7. Симхасана (Лъв)
 8. Гомукасана  (Кравешка глава)
 9. Вирасана  (Герой)
 10. Дханурасана (Лък)
 11. Мритасана , Савасана ( „Мъртва поза)
 12. Гуптасана   („ Скрита поза)
 13. Матсиасана  („Риба”)
 14. Матсиендрасана („Странична извивка”)
 15. Горакшасана  ( „ Пастир”)
 16. Пашимонтанасана  („Главо-колянна поза”)
 17. Уткатасана („Мълния” ; „Столче”
 18. Сaнкатасана ( „Трудна поза”)
 19. Маюрасана  (Паун)
 20. Кукутасана (Петел)
 21. Курмасана („Костенурка”)
 22. Утанакурмасана  („Обтегната костенурка”)
 23. Утанамандукасана („Обтегната жаба”)
 24. Врикшасана  („Дърво”)
 25. Мандукасана („Жаба”)
 26. Гарудасана ( „Орел”)
 27. Салабхасана („Скакалец”)
 28. Вришабхасана („Бик”)
 29. Макарасана („Kрокодил”)
 30. Уштрасана („Камила”)
 31. Бхуджангасана („Кобра”)
 32. Йога-асана

Само 11 от тези 32 асани се смятат за най-важни и водещи. В  „Хатха-йога прадипика” са описани следните пози :

      1.  Сидхасана  („Съвършена поза”)

      2.  Падмасана  („Лотос”)

      3.  Гомукасана  („Кравешка глава”)

      4.  Вирасана  („Герой”)

      5.  Матсиендрасана („Странична извивка”)

      6.  Пашимонтанасана  („Главо-колянна поза”)

      7.  Маюрасана  („Паун”)

      8.  Кукутасана („Петел”)

      9. Утанакурмасана  („Обтегната костенурка”)

     10. Вришабхасана („Бик”)

     11. Савасана („Мъртва поза”)

С какво се характеризират  асаните ?

1.  Асаните са бавни и умерени движения, съчетани с правилно дишане и отпускане.

2. Асаните са предимно статични упражнения с преобладаване  на изометричния компонент.

3. Асаните предизвикват малък разход на енергия .

4. Изпълнението на асаните изисква определена концентрация на вниманието върху съответните части на тялото, на които се въздейства.

5. Дишането  при изпълнение на асаните е естествено и непринудено , но при немалко от тях е дълбоко, ритмично, контролирано. Вдищването и издишването са винаги през носа.

6. Регулиране на кислородното (или въгледвуокисното) насищане на кръвта при изпълнение на асаните  допринася да не се избягва натрупването на млечна киселина  (мускулна треска) , получаваща се при напрегната физическа дейност.

7. Асаните косвено влияят върху поведението, характера и личността на индивида, като го хармонизират със социалната и природната среда.

8. Асаните имат профилактичен и терапевтичен ефект.

9.  Асаните могат да се практикуват във всички възрасти.

10. Практикуването на асаните не изисква помощни уреди и съоръжения, нито специален екип.

Какво е   ВИНЯСАНА?

Винясана комбинира поредица от йогийски пози  свързани в едно последователно, плавно, движение. Това   може да  ви натовари доста, но и ще подобри вашето равновесие, грация , бързина,  сила и гъвкавост. Повтярянето на поредиците в  бързо темпо тренира вашата издържливост. Дишането и концентрацията са също много важни във винясана. Всяко движение  и всяка позиция във винясана изисква съответващо  вдишване , издишване или задържане на дишането. Умът също е ангажиран при движението от поза в поза. Една популярна винясана е  Сурийа Намаскар  (Слънчев поздрав).

Практикуването на  асаните има общо благотворно влияние върху организма, увеличават усточивостта ви към болести, спомага за подобряване на здравето и развитието на умственото осъзнаване. Влиянието им е още по-голямо, ако се свържат със съзнателно ритмично йогийско дишане- пранаяма и конценртрация на ума. Йога  спомага да се се обединят тялото и ума в състояние на равновесие и хармония.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *